Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

Switch to desktop Register Login

poniedziałek, 24 listopad 2014 23:15

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Główny SFP przeprowadził wstępną analizę dwóch Projektów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Klubów Parlamentarnych PSL i PO) przekazanych nam do zaopiniowania przez Wiceministra Zdrowia Aleksandra Soplińskiego na spotkaniu w dniu 13 listopada br. 

  1. ZG SFP odcina się całkowicie od projektu PSL ponieważ nie zawiera on najważniejszych wartości i treści postulowanych przez środowisko fizjoterapeutów polskich.
  2. ZG SFP odcina się całkowicie od poparcia punktu  dotyczącego kompetencji fizjoterapeutów (artykuł 3)  Projektu Platformy Obywatelskiej ponieważ projekt nie uwzględnia w ogóle uwag naszego Stowarzyszenia, które wnieśliśmy w trakcie wspólnych ustaleń z przedstawicielem PTF w miesiącu październiku 2014.

Uwagi wstępne dotyczące kompetencji fizjoterapeuty w projekcie Platformy Obywatelskiej.

Kompetencje zawarte w projekcie sprowadzają w dużej mierze zakres obowiązków fizjoterapeuty do bez mała, bezmyślnego i mechanicznego  wykonywania zleceń i planu innych osób. Nie ma to nic wspólnego z obecną polityką Światowej Konfederacji Fizjoterapii i jest przeciwieństwem potrzeb i oczekiwań społeczeństwa polskiego w zakresie dostępności, oszczędności i bezpieczeństwa. Nawet specjalista fizjoterapii, po minimum 11 latach nauki i praktyki nie będzie miał (zgodnie z tym projektem) możliwości przyjęcia chorego lub osoby bez postawionej diagnozy lekarskiej. Dalsze wnioski przedstawimy w najbliższym czasie w odrębnym komunikacie.

Z poważaniem

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

piątek, 18 lipiec 2014 12:49

Koleżanki i Koledzy Fizjoterapeuci,

Z ogromnym smutkiem i zażenowaniem odebraliśmy informacje na temat złożonego protestu do Ministerstwa Zdrowia przez władze PTF i konsultantów wojewódzkich w sprawie powołania dr. Zbigniewa Wrońskiego na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Fizjoterapii.

PATRZ INFORMACJA PRASOWA

Zbigniew Wroński był jednym z trzech kandydatów zgłoszonych przez Zarząd SFP obok Agnieszki Stępień i Macieja Krawczyka. Natomiast Zarząd PTF zgłosił po raz trzeci kandydatury Zbigniewa Śliwińskiego, Jana Szczegielniaka i Marka Kiljańskiego. Minister Zdrowia rozpatrzył wszystkie przedstawione kandydatury i powołał na funkcję Konsultanta Krajowego Zbigniewa Wrońskiego.

Nie rozumiemy, dlaczego kwestionowana jest decyzja Ministra Zdrowia. Kwestionowanie i oprotestowanie tej decyzji w niespełna miesiąc po jej ogłoszeniu jest w naszej opinii nietaktowne i małostkowe. Takie postępowanie świadczy o frustracji kilkunastu osób związanych ze ścisłym gronem zarządu PTF i byłego Krajowego Konsultanta. Nie jest też w żadnym razie odzwierciedleniem panujących nastojów w naszym środowisku.

Uważamy również i nad czym bardzo ubolewamy, że takie działania, zwłaszcza gdy przedostają się do szerokiej opinii publicznej pokazują brak spójności naszego środowiska, dezintegrują i mogą skutkować osłabieniem naszej pozycji negocjacyjnej w procesie regulacji ustawowej naszego zawodu.

Zbigniew Wroński spełnił wszystkie kryteria formalne Ministerstwa Zdrowia, dla pełnienia funkcji do której został powołany. Zarzuty, które kierowane są w stronę dr. Zbigniewa Wrońskiego, np. „brak doświadczenia w zawodzie, brak przynależności do towarzystw naukowych oraz organizacji międzynarodowych” etc., są całkowicie bezpodstawne. Jak już wspominaliśmy Pan dr Zbigniew Wroński był jednym z kandydatów na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii zgłoszonym przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, gdzie pełni zaszczytną funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Cieszy się też pełnym zaufaniem i poparciem całego zarządu SFP. Pan dr Zbigniew Wroński brał czynny udział w przygotowywaniu Projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty, który SFP złożyło na ręce Ministra Zdrowia w roku 2012. Jest młodym ale już bardzo doświadczonym fizjoterapeutą (uzyskał Dyplom w 2000 roku na AWF Warszawa). Kontynuował studia na poziomie doktoranckim na AWF, a później PAN uzyskując tytuł dr n. biologicznych oraz specjalizację z fizjoterapii. Praktykował i studiował metody fizjoterapeutyczne na 9 miesięcznym kursie PNF w Valejo, (USA) uzyskując uprawnienia międzynarodowego Terapeuty PNF. Ukończył szkolenie z egzaminem McKenzie oraz Maitland. Od wielu lat jest organizatorem tych kursów w Polsce. W 2009 roku był członkiem założycielem Organizacji Terapii Manualnej – OMT Poland pierwszej organizacji, która stała się członkiem Światowej Organizacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych – IFOMPT.  W 2011 roku był jednym z delegatów reprezentujących Polskę na konferencji WCPT w Amsterdamie w panelu poświęconym Terapii Manualnej. Od początku działalności SFP, działał w jej strukturach choć poza ścisłym zarządem. W kadencji 2014 - 2018 został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej. 

Kolejny zarzut ze strony PTF, domniemanej „zależności zawodowej nowego Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii wobec Konsultanta Krajowego w dziedzinie Rehabilitacji medycznej” jest również nieprawdziwy, gdyż dr Zbigniew Wroński od lat nie jest już pracownikiem Instytutu Reumatologii i w związku z tym nie ma żadnej zależności zawodowo/służbowej w stosunku do Krajowego Konsultanta d/s Rehabilitacji. Jednocześnie fakt dobrych kontaktów ze środowiskiem lekarskim jest jego atutem, a nie wadą, bo umożliwi odbudowę zniszczonej, przez poprzedniego Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii, platformy porozumienia z lekarzami rehabilitacji.

Pan dr Zbigniew Wroński jest osobą dynamiczną, która reprezentuje i rozumie najnowsze tendencje światowe w zakresie fizjoterapii. Posiada także liczne kontakty międzynarodowe, które ułatwią mu znacznie adoptowanie najefektywniejszych rozwiązań w tym zakresie, co na pewno poprawi leczenie chorych oraz zaspokoi dążenia całego środowiska fizjoterapeutów polskich.

Nasze Stowarzyszenie jeszcze raz pragnie wyrazić pełne poparcie dla wyboru dr. Zbigniewa Wrońskiego na Krajowego Konsultanta. Jesteśmy dumni oraz wierzymy, że Pan dr Zbigniew Wroński będzie godnie reprezentował nasze środowisko jako Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii. 

 

Z poważaniem

Zarząd Główny SFP 

środa, 11 czerwiec 2014 13:51

Z wielką przyjemnością informujemy, że zarekomendowany przez Zarząd SFP Kandydat do objęcia stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii, uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia i z dniem 6 czerwca 2014 roku pan doktor Zbigniew Wroński został powołany przez Ministra Zdrowia na to stanowisko.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska serdecznie gratuluje panu Zbigniewowi objęcia tej zaszczytnej funkcji, tak ważnej dla całego polskiego środowiska fizjoterapeutycznego.

 

„Jesteśmy w przełomowym okresie dla fizjoterapeutów w Polsce. Priorytetem dla naszego środowiska powinno być przyspieszenie uchwalenia przez Sejm RP Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Musimy dołożyć starań dla zwiększenia ilości specjalistów z fizjoterapii, między innymi przez umożliwienie jak największej ich liczbie przystępowanie do egzaminów specjalizacyjnych. Nowoczesna fizjoterapia wymaga badań naukowych. Pogłębienie współpracy ze światem nauki w Polsce i zagranicą będzie także polem mojej aktywności.”  

Zbigniew Wroński

Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii

 

Aktualna lista Konsultantów Krajowych na stronie MZ SPRAWDŹ